Sadarbības partneri

EUROPLANT    www.europlant.biz
SIA Aloja Starkelsen    www.alojas.lv
SIA EKOTRI    www.ekotri.lv
Zemnieku saimniecība "Dalderi"
Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība    www.kartupeli.lv
Latvijas Sēklaudzētāju asociācija     www.seklaudzetaji.lv
Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts    www.priekuliselekcija.lv
Valsts Stendes Graudaugu selekcijas institūts    www.stendeselekcija.lv